March 9th, 2009

(no subject)

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

"В Пурим йецер а-ра переодевается в сигарету". Чрезвычайно удачное объявление, призывающее юных жителей Бней-Брака не курить в Пурим.

(no subject)

Менахем Бен написал очень дельные вещи о фильме "Вальс с Баширом":

יופי שלא זכינו

הייתי מן הבודדים כנראה שפלטו אנחת רווחה מטאפורית כשלא זכינו באוסקר. הרעיון שסרט ישראלי מוכשר אבל ילדותי, אמיתי לכאורה אבל מזויף למעשה, שמציג את ישראל כך או אחרת כאחראית לטבח בסברה ושתילה יזכה בפרס הגדול, היה מרתיע מלכתחילה.

נכון שהאנימציה הייתה מפתיעה ומושכת, אבל בסך הכול פולמן עמד לקבל פרס כי לכלך עלינו. וייתכן בהחלט שכמה ציונים אמריקניים
בתעשיית הקולנוע ההוליוודית זמזמו מה שזמזמו וטרפדו את ההכפשה העצמית הזאת. באמריקה היהודית לא ממהרים לקנות סחורה אנטי ישראלית.

אגב, לרגע לא האמנתי בשטף הזיכרונות הטראומתיים כביכול ששטף את גיבור הסרט (ארי פולמן עצמו, כזכור) אחרי שנים של הדחקה. זהו חלק מן ההגזמה הרגשית האופיינית לפולמן. בחור מבריק בסך הכול, אבל פשטני כמו סרט מצויר.

(no subject)

Стаса Мисежникова Менахем Бен тоже не любит:

כמה חבל שבן גוריון כבר לא איתנו לדחוק בכולנו לעברת את שמותינו. מה זה השם הזה, סטס מיסז'ניקוב? מה אנחנו, בעונש? ומה זה כל הבובליל והאפללו והליברמן, ההופכים אותנו מחדש למגדל בבל? הרי אין דבר שוויוני יותר, דמוקרטי יותר, מקרב יותר, משמות עבריים לכולם, כדי לא להפלות ולא להבדיל ולא לשבור את השיניים. ומה יפה יותר מעברית בעולם?