April 29th, 2009

(no subject)

Как Хаима Явина чуть не уволили:

בין שיר לשיר היו מחברים את הטקסט לפרסומת. לאולפן הגיעה בקשה לפרסם את שמן "עץ הזית". ואולם מה שבקע מגרונו של יבין היה שונה, בלשון המעטה.

הקריין הצעיר פתח מיקרופון וסיפר לעם ישראל דווקא על "מוצר מצוין של עץ הזין". וזאת, אחרי התערבות עם רבקה מיכאלי שהוא יעשה זאת בשידור חי. "זה יצא לי בטעות, כחלק מאווירת רוח השטות שישדרנו ב'גל הקל'. רבקל'ה - שלימים עשתה את זה יותר טוב ממני - עוד לא היתה ברדיו".

מטבע הדברים, החלפת האות ת' באות השביעית עוררה סערה, ומנהל שפ"ב עלה לירושלים כדי לדרוש שהקריין הצעיר יפוטר לאלתר. לבסוף יבין נותר בתפקיד, אחר כך עבר לטלוויזיה - וההמשך ידוע.

(no subject)

Перечитывая некий бланк, обнаружил, что перевел выражение תעודת עולה как "уд нового репатрианта". Без точки в первом слове.