November 19th, 2019

המאחר המתעורר

"אֱמֹר בכנוּת, תלמידִי ורעִי,
מדוע איחרת ביום רביעי?"

"רציתי לקום, אך הופיע בינתיים
חלום שכמותו לא חלמתי שנתיים:
מפלצת כחולה עם זנב וטפרים
דלקה אחריי עד קריית יערים,
כולה קשקשים וכולי ביעותים!
חלמתי שעה כדי לשוב לביתי."

"האר את עיניי, בלי לגרוע אף פרט,
מדוע איחרת גם למחרת?"

"לפני שיצאתי לַקּור ולרוח,
חיפשתי ביצת הפתעה לקינוח.
חציה נָמַסָּה וחציה נגמרה
בטרם הופתעתי מספיק, המורָה.
הוכרחתי לגמור בונבוניירה קטנה
כדי להתחייב בברכה אחרונה."

"בסדר, ומה נשתנה זה עתה?
הבוקר הגעת ראשון לכיתה."

"נולדה לי אחות ורדרדה ושמה גלי
אשר מתאמנת על קטע ווקאלי.
אליי מושיטה היא ידיים קלילות,
צורחת ביום ובוכה בלילות,
לפני הזריחה מעירה את כולם...
אבל היא הכי מתוקה בעולם!"