December 29th, 2019

רבקה, איה והחנוכייה

הסתחררה הגננת רבקה:
"מה לא עשינו בימי חנוכה
ב'קייטנת האלוף'?
פארק, מוזיאון, הצגה עם בובות,
סופגניות במילוי לביבות,
אין לי דמיון יותר. אוּף..."

"יש לי", אמרה הרכזת איה
והתקרבה אל החנוכייה:
"נגה, נדב, גאיה וגלעד!
נר מהבית יביא כל אחד.
Collapse )