March 10th, 2020

משלוח חבילות איש לרעהו

כל הבניין שלי כעת
לעדלאידע מצטייד:
בלי הבדלי מורשת,
במקום ללמוד רזי חייט,
פותחים מחשב, לופתים נייד
וניצודים ברשת.

לְחן הזמינו ההורים
מתוך דוגמה אישית
גלימת בדים ממוחזרים
וכתר יד שישית.

המשפחה של אליקים
חיכתה ל"חג הרווקים"
שמציינים הסינים,
בזול למצוא בו תחפושות
לילדים, דודים, גיסות
(לאימא - מוקסינים).

מהגלישה אסור לסטות,
פֶּן הַמִּבְצָע יֹאבַד.
יש הקונה את תחפושתו
בתוך שעה בלבד.

כבר בדרכו לנטלי
סרבל של מעצב אנגלי,
פרי של מחקר מחכים.
כולו פאייטים ונוצות,
זוהֵר ביום, ובחצות
מאיץ הוא חלקיקים.

אין יום שממלאכתו פטור
שליח נד ונע.
חוט, מספריים, קצת אלתור
מזמן לא באופנה.

על כל אביר וקרוקודיל,
וכליזמר עם פאות
לשמוח עד דלא יבדיל
בין אתרי קניות!